Smerovanie

Stratégia, vízia a hodnoty

ciara
road-min

Stratégia

ciara

Budujeme silnú značku a svoju snahu podporujeme efektívnym vynakladaním nákladov, neustálym zlepšovaním a investovaním do rozvoja svojich zamestnancov. V Leviciach stojí naša stratégia na pilieroch spoľahlivého dodávateľa kvalitných výrobkov, najmä jedinečných mix-bagov, podporená nenahraditeľným prínosom spokojných a motivovaných ľudí na správnych miestach. Využívame moderné postupy zefektívňovania výroby, zvyšujeme úroveň kvality a hygieny, trénujeme odborníkov, rozvíjame podnikovú kultúru.

VÍZIA

We believe in the Power of True Joy

Záväzok udržateľnosti

ciara

Práca s firemnou zodpovednosťou v spoločnosti Cloetta je naším dlhodobým záväzkom. Neustála snaha o zlepšenie v oblasti zodpovedného podnikania je rozhodujúca pre náš úspech. Prostredníctvom dialógov so zainteresovanými stranami Cloetta identifikovala tieto prioritné oblasti: väčšia pohoda zamestnancov, väčšia spokojnosť spotrebiteľov, zníženie dopadov na životné prostredie a trvalo udržateľné získavanie zdrojov.

hodnoty

ciara
 • Spoločná zodpovednosť a vzájomná podpora
 • Spôsob spolupráce aj s externými partnermi
 • Ceníme si
  • schopnosť chápať, rešpektovať a vážiť si ľudí
  • komunikovať úprimne a bez strachu
  • zdieľať vedomosti

Tímová hra naprieč oddeleniami ako „Jedna Cloetta“

 • Sebavedomie, ambicie a „dá sa“ postoj
 • Nepretržitá a usilovná práca
 • Ctíme si
  • schopnosť byť vzorom pri plnení úloh
  • praktickosť založenú na faktoch
  • schopnosť stanoviť priority a udržiavať prehľadnosť
  • dôsledné rozhodnutia podčiarknuté rýchlosťou a  disciplínou
  • prístup „dá sa“ založený na sebaistote, ambíciách a realite

Sústredenie na cieľ prináša úspech, spolu s obdivom konkurencie

 • Zanietenie uvoľňuje energiu a inšpiráciu, chuť rásť a vyrábať skvelé výrobky
 • Dáva pocit spoluvlastníctva, pomáha vyhrávať
 • Ceníme si
  • Schopnosť inšpirovať a zmenu vnímať ako príležitosť
  • Spraviť míľu navyše, byť pozitívny a zabávať sa

Zanietenie predurčuje chápanie nášho podnikania, správanie k zákazníkom aj spôsob „komunikácie o Cloette“

 • Hrdosť je hnacia sila, ktorá motivuje k využitiu vlastných schopností a podávaniu najlepších výkonov
 • Hrdosť na výkon svoj, výkon ostatných, značku aj výrobky
 • Viera v Cloettu a jej podnikateľské ciele aj víziu
 • Stotožnenie sa so smerovaní Cloetty
 • Podpora firemnej kultúry a otvorenej komunikácie

Prevzatie zodpovednosti za svoju prácu a hrdosť na to, čo robíme

Grantový program

Detský fond Cloetta

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje každý rok grantový program v rámci Detského fondu Cloetta Slovakia. Podpora je určená na organizáciám, ktoré pomáhajú sledovať a riešiť problémy detí a mladých ľudí v okrese Levice.

 

Nadácia pre deti Slovenska prostredníctvom grantového programu rozdeľuje prostriedky Detského fondu Cloetta  organizáciám, ktoré sa aktívne venujú práci s deťmi a mladými ľuďmi v levickom okrese. 

Cieľom je:

 • zvýšiť kvalitu života a zdravia
 • zlepšiť vzdelanosť
 • podporiť dlhodobé zmeny, ktoré aj v budúcnosti pozitívne ovplyvnia deti a mladých ľudí.

 

 
 

 

Cieľová skupina:

 • deti a mladí ľudia do 30 rokov;
 • deti a mladí ľudia so špecifickými potrebami či v krízovej situácii