Staň sa členom nášho tímu a prácu u nás si vychutnáš

Neobsadzujeme voľné miesta, ale hľadáme ambicióznych, kreatívnych a pracovitých ľudí, ktorých ľudské kvality sú v zhode s našimi hodnotami a pre ktorých je práca miestom rozvoja vlastného potenciálu. Sleduj Profesiu a objav tú najlepšiu príležitosť pre seba.

Stratégia ľudských zdrojov

Ako zamestnávateľ sme presvedčený, že hodnotu vytvárajú jej zamestnanci a že schopnosť prilákať, udržať a rozvíjať najlepších a najschopnejších ľudí je základným predpokladom pre úspech spoločnosti. Je pre nás tiež veľmi dôležité, aby bezpečnosť zamestnancov v Cloette neustále rástla.

Vychádzajúc z tohto presvedčenia, sme sformulovali našu stratégiu ľudských zdrojov: Sme atraktívnym zamestnávateľom s cieľom prilákať a udržať si kvalitných zamestnancov. Náborový proces je založený na popise pracovnej činnosti, na ktorú sú naviazané špecifické kompetencie.

Dôležitým aspektom stratégie je dôkladný, harmonizovaný indukčný program pod názvom „Cloetta Tasting“. Tento program zaujímavým spôsobom oboznámi nového zamestnanca s jeho prácou ako aj jednotlivými oddeleniami závodu.

Pre zamestnancov pracujúcich priamo vo výrobe, je zas vytvorený špeciálny tréningový program. Cloetta sa zaväzuje neustále rozvíjať potenciál svojich zamestnancov, vytvárať im atraktívne a inovatívne pracovné prostredie. Rozvoj zručností zamestnancov je navrhnutý tak, aby podporoval Stratégiu spoločnosti Cloetta.

Cloetta sa snaží udržiavať vzťah založený na vzájomnej úcte a dôvere medzi spoločnosťou a jej zamestnancami. Prelína sa to aj do spôsobu spolupráce s odborovou organizáciou.

Čestný a priamy prístup ku kandidátom, podporujeme atraktívnou inzerciou obsadzovaných pozícií, aktivitami podnikovej predajne a zdieľaním informácií – web, FB

Atraktívnosť a nábor

Adaptačné programy pre nových zamestnancov: programy Tasting a Buddy, vstupné tréningové aktivity, Intranet spoločnosti

Privítanie

Implementácia moderného informačného systému riadenia ľudského kapitálu WORKDAY, nastavenie osobných cieľov, rozvoja a kariérneho rastu, dôraz na zdieľanie know-how v rámci organizácie, využitie koučingu, AC/DC, možnosť pracovnej mobility v rámci všetkých závodov

Rozvíjanie a rast

Starostlivosť o zamestnancov cez programy
Kafetéria benefitov, Benefit PLUS, aktuálne informácie cez HR mesačník, Dni zdravia,
príspevky na rekreáciu, výhody z KZ / možnosť kolektívneho vyjednávania

Zapájanie sa
previous arrow
next arrow
Slider

Rozbehnite svoju kariéru v Cloetta !

Využi svoje vedomosti, zručnosti a ukáž nám svoje nápady…

Prax/ stáž

V spoločnosti Cloetta radi privítame stážistov a praktikantov. Ak máte záujem o tento druh spolupráce, neváhajte nás kontaktovať. Stačí ak vyplníte jeden z nasledujúcich formulárov.

ziadost – prax

INFORMÁCIE O ŠTUDENTOVI


INFORMÁCIE O PRAXI

Pred odoslaním žiadosti sa prosím oboznámte so spôsobom spracúvania osobných údajov, v Informácii *

Informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete tu !

ziadost – staz

INFORMÁCIE O ŠTUDENTOVI

Forma štúdia *

INFORMÁCIE O STÁŽI

Pred odoslaním žiadosti sa prosím oboznámte so spôsobom spracúvania osobných údajov, v Informácii *

Informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete tu !