firma-min

Biznis model

Cieľom biznis modelu spoločnosti Cloetta je ponúknuť silné lokálne značky, zaistiť efektívny predaj a spoľahlivú distribúciu do maloobchodu. Dodržiavanie týchto hodnôt zabezpečuje pozitívny vývoj našich pozícií na trhu.

Hodnoty, ktoré nás ženú vpred

•  Silné značky a  významná pozícia na trhu.

•  Vynikajúca dostupnosť v maloobchode.

•  Lojalita spotrebiteľov.

•  Inovatívny vývoj produktov a obalov.

•  Efektívna výroba s vysokou kvalitou.

9 Zlatých pravidiel

ciara

Bezpečnosť je prvoradá

Pracovný úraz utrpí každý rok viac ako 6 miliónov pracovníkov EÚ. Každý vedie k strate v priemere 20 pracovných dní

Sme nefajčiarska spoločnosť

Zákaz fajčenia platí v celom objekte spoločnosti Cloetta Slovakia, s.r.o. Cigaretový pach sa na ľudskom tele a oblečení drží až 10 dní

Nosíme vhodné pracovné oblečenie a ochrannú obuv

Na určených miestach máme chrániče sluchu, ochranné rukavice, ochranné okuliare a ostatné určené osobné ochranné pracovné pomôcky

Vo výrobe nenosíme šperky

Do výrobných priestorov vstupujeme bez akýchkoľvek šperkov, piercingu. Tento zákaz platí aj pre hladké obrúčky

Do výrobných priestorov nenosíme osobné elektronické zariadenia

Do tejto kategórie zaraďujeme osobné mobilné telefóny, iPody, MP3 prehrávače, a iné súkromné zariadenia a prístroje

Pred vstupom do výrobných priestorov si umývame ruky

Len na prste jednej ruky sa môže nachádzať až 12 000 baktérií

Nosíme sieťky na vlasy (cez uši) a tiež sieťky na bradu a fúzy

Na hlave má priemerný človek okolo 300 000 vlasov. Zdravému človeku môže za deň vypadnúť 15 – 100 vlasov

Do výrobných priestorov nenosíme nápoje a jedlo

Alergici môžu na silné alergény, ako sú oriešky, sezam, ale aj mlieko reagovať silnou proti reakciou organizmu. Alergia, novodobá civilizačná choroba, dnes trápi 20 až 30 % populácie

Naše pracovisko = naše pracovisko a pracovný čas = pracovný čas

Pracovisko je miesto, na ktoré je zamestnanec zaradený a kde vykonáva svoju pracovnú činnosť. Toto pracovisko opúšťa po ukončení pracovného času a po jeho odovzdaní ďalšej zmene

Certifikáty

ciara

Predpokladom pre vysokú kvalitu a bezpečnosť výrobkov sú prísne štandardy dodržiavané v každom kroku výrobného procesu.

Kvalitné suroviny a kontrolované procesy vytvárajú správnu chuť, vzhľad, konzistenciu a odstraňujú akékoľvek riziká pre spotrebiteľov.
Systémy riadenia, založené na medzinárodných normách, zahŕňajú oblasť bezpečnosti a zdravia pri práci, kvality, bezpečnosti výrobkov a oblasť životného prostredia.

organizačná štruktúra

ciara

Cloetta Slovakia v Leviciach je riadená lokálnym manažment tímom, na čele ktorého stojí riaditeľ závodu. Levický závod je zároveň súčasťou globálnej spoločnosti Cloetta, so zahraničným vlastníctvom. Viac informacií o centrálnej organizácií nájdete tu. 

vedenie závodu Levice

Igor Mandryš

Plant Director

Maroš Sabo-Balog

Finance Manager

Martina Zomborská

Head of HR

Denisa Šipošová

LOGISTICS MANAGER

Zdenka Macháčová

QFS MANAGER

Peter Krčmár

CI MANAGER

Marek Belluš

PRODUCTION MANAGER

  • marek.bellus@cloetta.sk
  • Marek Belluš

Marek Čukovič

PRODUCTION MANAGER

Michal Lastovka

PRODUCTION MANAGER

Vladimír Bobovský

technical manager

Vrcholové vedenie Cloetta

Henri de Sauvage Nolting

CEO

Marcel Mensink

President Operations

Karin Svärdh

Manufacturing Director