Smerovanie

Vízia, misia a hodnoty

ciara
road-min

Stratégia

ciara

Budujeme silnú značku a svoju snahu podporujeme efektívnym vynakladaním nákladov, neustálym zlepšovaním a investovaním do rozvoja svojich zamestnancov. V Leviciach stojí naša stratégia na pilieroch spoľahlivého dodávateľa kvalitných výrobkov, najmä jedinečných mix-bagov, podporená nenahraditeľným prínosom spokojných a motivovaných ľudí na správnych miestach. Využívame moderné postupy zefektívňovania výroby, zvyšujeme úroveň kvality a hygieny, trénujeme odborníkov, rozvíjame podnikovú kultúru.

Misia

Prinášame úsmev do chvíľ maškrtenia

VÍZIA

Byť najobdivovanejším prispievateľom k chvíľam maškrtenia

Záväzok udržateľnosti

ciara

Práca s firemnou zodpovednosťou v spoločnosti Cloetta je naším dlhodobým záväzkom. Neustála snaha o zlepšenie v oblasti zodpovedného podnikania je rozhodujúca pre náš úspech. Prostredníctvom dialógov so zainteresovanými stranami Cloetta identifikovala tieto prioritné oblasti: väčšia pohoda zamestnancov, väčšia spokojnosť spotrebiteľov, zníženie dopadov na životné prostredie a trvalo udržateľné získavanie zdrojov.

hodnoty

ciara
 • Spoločná zodpovednosť a vzájomná podpora
 • Spôsob spolupráce aj s externými partnermi
 • Ceníme si
  • schopnosť chápať, rešpektovať a vážiť si ľudí
  • komunikovať úprimne a bez strachu
  • zdieľať vedomosti

Tímová hra naprieč oddeleniami ako „Jedna Cloetta“

 • Sebavedomie, ambicie a „dá sa“ postoj
 • Nepretržitá a usilovná práca
 • Ctíme si
  • schopnosť byť vzorom pri plnení úloh
  • praktickosť založenú na faktoch
  • schopnosť stanoviť priority a udržiavať prehľadnosť
  • dôsledné rozhodnutia podčiarknuté rýchlosťou a  disciplínou
  • prístup „dá sa“ založený na sebaistote, ambíciách a realite

Sústredenie na cieľ prináša úspech, spolu s obdivom konkurencie

 • Zanietenie uvoľňuje energiu a inšpiráciu, chuť rásť a vyrábať skvelé výrobky
 • Dáva pocit spoluvlastníctva, pomáha vyhrávať
 • Ceníme si
  • Schopnosť inšpirovať a zmenu vnímať ako príležitosť
  • Spraviť míľu navyše, byť pozitívny a zabávať sa

Zanietenie predurčuje chápanie nášho podnikania, správanie k zákazníkom aj spôsob „komunikácie o Cloette“

 • Hrdosť je hnacia sila, ktorá motivuje k využitiu vlastných schopností a podávaniu najlepších výkonov
 • Hrdosť na výkon svoj, výkon ostatných, značku aj výrobky
 • Viera v Cloettu a jej podnikateľské ciele aj víziu
 • Stotožnenie sa so smerovaní Cloetty
 • Podpora firemnej kultúry a otvorenej komunikácie

Prevzatie zodpovednosti za svoju prácu a hrdosť na to, čo robíme

Grantový program

Detský fond Cloetta

Detský fond Cloetta je pokračovaním Detského fondu Leaf, nadačného fondu, ktorý spoločnosť Leaf zriadila 1. novembra 2007 pri Nadácii pre deti Slovenska. Spoločnosť Cloetta Slovakia sleduje a pomáha riešiť problémy detí a mladých ľudí v levickom regióne.

Nadácia pre deti Slovenska prostredníctvom grantového programu rozdeľuje prostriedky Detského fondu Cloetta  organizáciám, ktoré sa aktívne venujú práci s deťmi a mladými ľuďmi v levickom okrese. 

Cieľom je:

 • zvýšiť kvalitu života a zdravia
 • zlepšiť vzdelanosť
 • podporiť dlhodobé zmeny, ktoré aj v budúcnosti pozitívne ovplyvnia deti a mladých ľudí.

Cieľová skupina:

 • deti a mladí ľudia do 30 rokov;
 • deti a mladí ľudia so špecifickými potrebami či v krízovej situácii